Posudek o zdravotní způsobilosti k práci

Praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) není oprávněný potvrzovat zdravotní způsobilost k práci, pro brigádní činnost ani pro odbornou praxi v rámci školy s vyjímkou práce v kategorii 1. Ta ale musí být v žádosti o porvedení prohlídky výslovně uvedena.

Mimo kategorii 1 potvrzení vystavují na základě výpisu z lékařské dokumentace smluvní lékaři organizací, u kterých bude práce či brigáda probíhat.

Výpis z dokumentace nevystavujeme na počkání. Ze zákona je lhůta do 10 dní. Prosíme proto, abyste celou situaci řešili s předstihem.

Blíže viz Vyhláška č. 79/2013 o pracovně-lékařských službách.

zpět na detskylekarliberec.cz

Top