Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu

Změny v naší legislativě zpřísňují vydávání posudků o zdravotní způsobilosti ke sportu.

Podle vyhlášky č.391/2013 Sb. jsme povinni při vydávání posudku o zdravotní způsobilosti ke sportu provést vždy celkové vyšetření posuzovaného dítěte a eventuálně doplnit další nutná vyšetření dle aktuálního zdravotního stavu nebo rizik v anamnéze.

Vzhledem k nutnosti provedení lékařské prohlídky je nutné se na potvrzení zdravotní způsobilosti ke sportu vždy dopředu objednat.

Kromě disiplíny je nutné znát i kategorii sportovce a zda se nejedná o tzv. zdravotně náročnou disciplínu. Bližší informace naleznete v dotazníku sportovní aktivity (strana 1 strana 2).

Pokud se jedná o první vyšetření, je nezbytnou součástí vstupní prohlídky provedení vyšetření klidového EKG. Toto vyšetření zajistí např. Ambulance dětské kardiologie s.r.o. - MUDr. Vladimíra Žďánská, tel.č. 485104284 (pozn.: v současné době nepřijímá nové pacienty), nebo Kardiologická interní ambulance Liberec - MUDr. Dufková, tel. č.: 482710318 (středy odpoledne), 483345803 Jablonec n.N. (ostatní dny), nebo MUDr. Rolná (Jablonec n.N.)  tel.č.: 483345630.

 

Na sportovní prohlídku s sebou přineste vždy:

-         vyplněný dotazník k posouzení rizik náhlé srdeční smrti sportovce

-         výsledek vyšetření klidového EKG (pokud již nebylo provedeno v minulosti)

-         moč

Posudek je platný 12 měsíců, pokud nedošlo od data jeho vydání ke změně způsobilosti v souvislosti s nemocí.

 

UPOZORNĚNÍ

Praktický lékař pro děti a dorost není oprávněný vystavit posudek o zdravotní způsobilosti k vrcholovému sportu a nebo ke vzdělávání na školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu (sportovních školách). V těchto případech posuzuje a posudek vystaví pouze poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství tj. sportovní lékař (např. Centrum sportovní medicíny při Technické Univerzitě Liberec – MUDr. Zuzana Mottlová, tel.č. 485 355 155 nebo mobil: 734 518 405), nebo Kardiologická interní ambulance Liberec - MUDr. Dufková, tel. č.: 482 710 318 (středy odpoledne).

U sportovců vykonávajících tzv. zdravotně náročné sportovní disciplíny (box, judo, karate, motorismus, otužilecké plavání, sporty s vytrvalostními výkony delšími 2 hodiny, potápění, paragliding... - kompletně vyjmenované najdete v příloze č. 1 k vyhlášce č.391/2013 sb., je vyžadováno zátěžové vyšetření vč. monitorace EKG a TK. Toto vyšetření zajistí opět např. Centrum sportovní medicíny při Technické Univerzitě Liberec – MUDr.Zuzana Mottlová, tel.č. 485 355 155 nebo mobil: 734 518 405, nebo Kardiologická interní ambulance Liberec - MUDr. Dufková, tel. č.: 482 710 318 (středy odpoledne).

zpět na detskylekarliberec.cz

Top