Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu (Potvrzování přihlášek)

Potvrzení přihlášek ke studiu na ZŠ, SŠ, VOŠ či VŠ je upraveno Nařízením vlády č. 211/2010 Sb..

Při potvrzení přihlášky je vždy v souladu s legislativou vystavován posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Pro vystavení posudku (potvrzení přihlášky) přineste řádně předvyplněný formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti. Informace k jeho vyplnění obdržíte ve škole.

Pro naši potřebu jsou směrodatné zejména kódy vybraných studijních oborů. Bez nich nemůžeme zdravotní způsobilost potvrdit.

Vzhledem k časové náročnosti upozorňujeme, že přihlášky na počkání nepotvrzujeme. Zákonná doba pro vydání posudku je 10 dní.

Proto prosíme, abyste celou věc řešili s předstihem.

Děkujeme za pochopení.

zpět na detskylekarliberec.cz

Top