Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti dítěte na zotavovací akci

Od 1.1.2018 vstoupilo v platnost několik novinek.

Platnost posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci se prodloužila z 1 na 2 roky. Posudek je upraven zákonnou normou a lékař v něm posuzuje, zda je dítě zdravotně způsobilé k účasti na zotavovací akci, zda bylo řádně očkováno a zda netrpí nějakou závažnější chorobou. Dále se v posudku potvrzuje, jaké dítě užívá léky a na co je alergické.

Vzhledem k těmto skutečnostem nevystavujeme posudky na počkání. Zákonná doba k vydání posudku je 10 dní od obdržení všech podkladů od pacienta (aktuální lékařské zprávy z odborných poraden, vyšetření…). Nejde jen o razítko, ale o posouzení zdravotní způsobilosti po prostudování potřebných informací ze zdravotní dokumentace. Proto s sebou vždy noste aktuální zprávy z odborných poraden. Bez nich nemusí být posudek vydán. Chráníme tím, především Vás a Vaše děti.

Z tohoto důvodu Vás prosíme, abyste celou věc řešili s předstihem.

Děkujeme za pochopení.

Problematiku upravují Zákony č. 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví a č. 373/2011 Sb. - Zákon o specifických zdravotních službách.

zpět na detskylekarliberec.cz

Top